Partnership

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha la necessitat d'influenciar i ajudar a corregir l'actual desigualtat de gènere

Els partners juguen un paper clau en els esforços de les YITG per donar suport al empoderament de les nenes a tot arreu. Les col·laboracions ens permeten oferir les nostres activitats de forma gratuïta, permetent arribar a sectors més desfavorits.

Treballem amb una varietat d’empreses i organitzacions i sempre estem buscant noves. Per explorar el que podem fer juntes, contacta amb nosaltres a través del següent formulari.

Inverteix en les nenes!

Vols esdevenir un Partner? 

Los partners juegan un papel clave en los esfuerzos de las YITG para apoyar el empoderamiento de las niñas en todas partes. Las colaboraciones nos permiten ofrecer nuestras actividades de forma gratuita, permitiendo llegar a sectores más desfavorecidos.

Trabajamos con una variedad de empresas y organizaciones y siempre estamos buscando nuevas. Para explorar lo que podemos hacer juntas, contacta con nosotras a través del siguiente formulario.

Invierte en las niñas!

Los partners juegan un papel clave en los esfuerzos de las YITG para apoyar el empoderamiento de las niñas en todas partes. Las colaboraciones nos permiten ofrecer nuestras actividades de forma gratuita, permitiendo llegar a sectores más desfavorecidos.

Trabajamos con una variedad de empresas y organizaciones y siempre estamos buscando nuevas. Para explorar lo que podemos hacer juntas, contacta con nosotras a través del siguiente formulario.

Invierte en las niñas!